Lekarz medycyny pracy w Poznaniu – wszystko, co musisz o nim wiedzieć w jednym miejscu

Lekarz medycyny pracy w Poznaniu podejmuje działania mające na celu zapobieganie dolegliwościom i chorobom związanym z pracą lub ich wczesne wykrywanie. W przeciwieństwie do wielu innych grup lekarzy potrzebuje dobrego zrozumienia procesów pracy oraz społeczno-medycznych i społeczno-prawnych podstaw systemu opieki zdrowotnej.

Lekarz medycyny pracy – kompletny poradnik

Lekarz medycyny pracy od ręki w Poznaniu w swoim zakresie wypełnia następujące obowiązki:

  • Doradztwo dla pracodawców i pracowników we wszystkich kwestiach medycznego bezpieczeństwa pracy
  • Wsparcie w ocenie warunków pracy (ocena ryzyka)
  • Badanie i ocena medycyny pracy pracowników, rejestracja i ocena wyników badań
  • Obserwacja bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, np. poprzez inspekcje w miejscu pracy.

Lekarz medycyny pracy w Poznaniu pozostaje w bliskim i zaufanym kontakcie z pracodawcą, pracownikami oraz instytucjami i lekarzami zajmującymi się sprawami medycznymi poza firmą. Ważna jest również współpraca ze specjalistą ds. bezpieczeństwa pracy odpowiedzialnym za firmę. W porozumieniu z pracodawcą lekarz wyjaśnia również pytania właściwemu stowarzyszeniu zawodowemu lub organowi państwowemu (organ nadzoru przemysłowego lub urząd ds. bezpieczeństwa pracy).

Jak każdy lekarz również medycyna pracy w Poznaniu to zobowiązanie wyłącznie do swojej fachowej wiedzy i sumienia. Lekarze Ci nie są związani instrukcjami żadnej strony w swoich ocenach medycznych i działaniach. Jak każdy lekarz, są oczywiście objęci tajemnicą lekarską.

Lekarz medycyny pracy

Medycyna pracy w Poznaniu – poznaj obowiązki lekarza

Lekarz medycyny pracy w Poznaniu ma za zadanie badanie pracowników, ocenę i doradztwo z punktu widzenia medycyny pracy oraz rejestrację i ocenę wyników badań. Ponadto specjalista taki monitoruje wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej. Lekarz medycyny pracy od ręki w Poznaniu informuje pacjenta by zachowywał się zgodnie z wymogami BHP i zapobiegał wypadkom oraz poucza w szczególności o wypadkach i zagrożeniach zdrowia, na jakie jest narażony w pracy oraz o środkach i środkach zapobiegających tym zagrożeniom.

Na żądanie pracodawcy lekarz medycyny pracy musi poinformować go o wynikach badań lekarskich. Do obowiązków lekarza nie należy sprawdzanie czy zgłoszenia chorobowe pracowników są uzasadnione.

  Badania dla noworodków- Neonatolog Poznań